Fachin manda soltar presos dos grupos de risco para a Covid-19