posse-dilma-rousseff-20100101-18-size-598

| Comente agora

Presidenta Dilma Rousseff.

Deixe uma resposta

Preenchimento obrigatório *.